top of page
$RTWCYF3.png
HVORFOR VIKA VGS?
 • Et splitter nytt skaperverksted med tilgang til bl.a. 3D-printere, laserkutter, podcast-studio, videoutstyr, en datastyrt broderingsmaskin; og mer!

 • Svært høyt kvalifiserte lærere

 • Høy, forskningsbasert pedagogisk kvalitet

 • Stort fokus på fremtidsrettet teknologi

 • Helt nye hybridmaskiner: kan brukes som nettbrett (følger med penn) og som bærbar pc!

 • Høy grad av samarbeid med andre elever

 • Bredt fagtilbud

 • Muligheter for utveksling i utlandet

 • Tett samarbeid med bedrifter og høyere utdanning - mulighet for praksiserfaring i start-ups

 • Svært høy grad av elevmedvirkning

 • Mange og varierte aktiviteter som styrker elevmiljøet 

 • Byens beste sentrumsplassering

 • Ingen skolebøker

 • Hvit Facebook Ikon
 • Hvit Instagram Ikon
Change Makers:

Alle elever på Vika videregående skole vil bli Change Makers; aktive endringsagenter som jobber for bærekraftige, nytenkende demokratiske løsninger på forskjellige samfunnsmessige problemstillinger.

 

Som elev her vil du lære at du er en viktig ressurs for utviklingen av samfunnet. Vika videregående skole bygger undervisningen på kreativitet, empati og samhandling. Vi mener at denne tilnærmingen til læring vil hjelpe elevene til å bli best mulig forberedte til høyere utdanning.

 

Spesielt for Vika:

Spesielt for Vika vgs. er at du i løpet av de tre årene på skolen skal utvikle ditt eget "Change Maker-prosjekt". Her får du muligheten til å velge en problemstilling som du ønsker å fordype deg i og forske på. Prosjektet vil være en del av vurderingsgrunnlaget i fagene og startskuddet går allerede i Vg1. Dette arbeidet skal gi deg som elev mulighet til å gå i dybden på et selvvalgt tema, skape motivasjon og forske på egen læringsprosess. På våren i Vg3 vil en komité velge ut prosjekter som har utmerket seg spesielt i henhold til en rekke kriterier og disse vil bli belønnet med en pris. Progresjonen i prosjektet vil gå fra individfokus på seg selv som endringsagent til å innta et globalt perspektiv.

bottom of page